• Prevádzkovateľom internetového portálu je Martin Ruščanský, Nám. slobody 61, 066 01 Humenné, IČO: 48150703. DIČ: 1085592486.
 • Služby na portály sú určené na súkromné aj komerčné účely.
 • Osobné údaje návštevníkov zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnú z vlastnej vôle,
 • Portál ani server portálu nespracúva ani nearchivuje IP adresu, z ktorej na portál pristupujete.
 • Pracovníci portlu infozona.sk nezodpovedajú za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a portál nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi.
 • Pracovníci portálu nezodpovedajú za obsah a aktivity v blogoch a diskusiách medzi užívateľmi.
 • Portál si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá
 • Služby na portáli sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak
 • Podmienkou využívania služieb na Webnoviny.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 • Ak portál poskytuje registráciu, registrácia nie je povinná.
 • Pracovníci portálu neposkytujú návštevníkom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru.
 • Majiteľ portálu si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok